Hasslerörs skola

Bild på exteriör Hasslerörs skola. Några elever står framför skolans fasad av rött tegel.

Hasslerörs skola, med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger cirka tio km norr om Mariestad. Fritidshemmet har en avdelning och samverkar med förskolan som har sina lokaler under samma tak. På skolan finns ett nära samarbete mellan skolans och fritidshemmets personal. Detta skapar trygghet för eleverna och skolans resurser nyttjas på bästa sätt. Personalen samarbetar även mellan årskurser.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 55

Antal klasser

5

Antal pedagoger

cirka 9

Avdelningar på fritidshemmet

1


Fritidshem

Fritidshemmet är öppet 06.40 - 17.00 måndag till fredag. Vi samarbetar med förskolan, som finns i samma byggnad som Hasslerörs skola, om öppning, stängning samt under lov. Barnen från fritidshemmet vistas på förskolan 06.15 - 06.40 samt efter 17.00. Under lovdagar har vi heldagsomsorg.

Under en vanlig vecka har vi olika planerade aktiviteter till exempel verksamhet i idrottshall, onsdagsskoj, skaparverkstad. Vi har Fritidsråd med barnen minst en gång per termin. Då pratar vi om stort och smått och barnen får möjlighet att framföra tankar, idéer och förslag.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Rådslag

Hasslerörs skola har ett rådslag som består av representanter från föräldraföreningen och personal rektor deltar i samtliga rådslag. Rådslaget sammanträder två gånger per termin. Här kan föräldrar otvunget och fritt diskutera skolan och aktuella frågor.

Det är helt frivilligt att vara medlem i föräldraföreningen. Medlemsavgiften betalas läsårsvis och kostnaden är 100 kronor per familj.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kajsa-Stina Helmersson
Rektor
Telefon: 0501-75 54 70
E-post: Kajsa-Stina Helmersson

Arbetsrum
Telefon: 0501-75 53 41

Personalrum
Telefon: 0501-75 53 40

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 56

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0702-70 41 30

Fritidshemsavdelning

Telefon: 0501-75 53 44
Mobil: 0767-92 93 66

Besöks- och postadress

Tunnlandsvägen 3
542 72 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 352.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.