Hasslerörs skola

Bild på exteriör Hasslerörs skola. Några elever står framför skolans fasad av rött tegel.

Hasslerörs skola, med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger cirka tio km norr om Mariestad. Fritidshemmet har en avdelning och samverkar med förskolan som har sina lokaler under samma tak. På skolan finns ett nära samarbete mellan skolans och fritidshemmets personal. Detta skapar trygghet för eleverna och skolans resurser nyttjas på bästa sätt. Personalen samarbetar även mellan årskurser.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

ca 76

Antal klasser

6

Antal pedagoger

9

Avdelningar på fritidshemmet

1


Fritidshem

Fritidshemmet är öppet mellan kl 06:00-17:30 måndag till fredag. Vi äter frukost kl 07:15.

Under en vanlig skolvecka har vi planerade aktiviteter utifrån läroplanen och barnens inflytande. Det kan handla om lekar i idrottshallen, skapande eller till exempel bingo. När barnantalet är som störst på fritidshemmet så delar vi barnen i mindre grupper. Vi är ute mycket.

En gång i månaden har vi fritidsråd. Vi lyfter ett ämne som barnen får prata kring, komma med idéer, tankar eller förslag.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Rådslag

Hasslerörs skola har ett rådslag som består av representanter från föräldraföreningen och personal rektor deltar i samtliga rådslag. Rådslaget sammanträder två gånger per termin. Här kan föräldrar otvunget och fritt diskutera skolan och aktuella frågor.

Det är helt frivilligt att vara medlem i föräldraföreningen. Medlemsavgiften betalas läsårsvis och kostnaden är 100 kronor per familj.

Här hittar du oss