Högelidsskolan 7-9

Bild på exteriör Högelidsskolan. Framför skolans fasad av glas finns några träd.

Högelidsskolan för årskurserna 7-9 ligger i östra delen av Mariestad. Efter en om- och tillbyggnad har vi nya och fräscha lokaler. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Den glasade entréhallen innehåller ett café som är en populär mötesplats för elever och personal.

Hela skolan omfattas av en digital satsning och alla elever har tillgång till var sin dator. Syftet med satsningen är att få högre måluppfyllelse och öka elevernas lust till lärande, genom mer tillgängligt lärande för alla. Användandet av den digitala tekniken i skolarbetet innebär även att eleverna ska vara väl rustade för framtidens yrkesliv.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se under Dokument.

Antal elever

cirka 280

Antal klasser

12

Antal pedagoger

cirka 30


Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Elevrådet är också med och arrangerar ett antal aktiviteter på skolan.

Genom en medveten satsning på elevrådsutbildning, som vi har varje år, har vi kunnat bli bättre på att hålla effektivare och mer givande elevrådsmöten som gett synbara resultat på skolan. På dessa möten deltar även en personalrepresentant samt ofta rektor.

Vidare så har också eleverna möjlighet att påverka sina studier. Detta sker till exempel vid planeringen av nya arbetsområden, vilka arbetssätt eleverna ska välja och på vilket sätt uppgiften ska redovisas. Elevskyddsombuden utbildas varje år för att kunna fullfölja sin uppgift. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö.

Elevskyddsombud

Årskurs 7:

  • 7b Lilly Östling
  • 7d Alice Sörensen

Årskurs 8:

  • 8a Nisha Sand
  • 8c Hugo Karlsson

Årskurs 9:

  • 9b Clara Glad
  • 9d Liam Holmgren

Anpassad grundskola

  • AG5 Melwin Bolin
  • AG5 Liam Eriksson

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.
En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet, som sker varje termin, ett bra forum.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Synneve Åberg
Rektor
Telefon: 0501-75 52 71
E-post: Synneve Åberg

Camilla Johansson
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 52 06
E-post: Camilla Johansson

Skolexpedition
Telefon: 0501-75 52 70

Arbetsrum/personalrum:
Arbetslag A, åk 8
Telefon: 0501-75 52 85
Arbetslag B, åk 7
Telefon: 0501-75 52 86
Arbetslag D, åk 9
Telefon: 0501-75 52 87

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 77

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 52 73

Besöks- och postadress

Bergsgatan 31
542 36 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 304.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.