Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högelidsskolan 7-9

Bild på exteriör Högelidsskolan. Framför skolans fasad av glas finns några träd.

Högelidsskolan för årskurserna 7-9 ligger i östra delen av Mariestad. Efter en om- och tillbyggnad har vi nya och fräscha lokaler. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Den glasade entréhallen innehåller ett café som är en populär mötesplats för elever och personal.

Hela skolan omfattas av en digital satsning och alla elever har tillgång till var sin dator. Syftet med satsningen är att få högre måluppfyllelse och öka elevernas lust till lärande, genom mer tillgängligt lärande för alla. Användandet av den digitala tekniken i skolarbetet innebär även att eleverna ska vara väl rustade för framtidens yrkesliv.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se under Dokument.

Antal elever

cirka 300

Antal klasser

13

Antal pedagoger

cirka 30


Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Elevrådet är också med och arrangerar ett antal aktiviteter på skolan.

Genom en medveten satsning på elevrådsutbildning, som vi har varje år, har vi kunnat bli bättre på att hålla effektivare och mer givande elevrådsmöten som gett synbara resultat på skolan. På dessa möten deltar även en personalrepresentant samt ofta rektor.
En representant från elevrådet deltar på möten med Föräldraföreningen.

Vidare så har också eleverna möjlighet att påverka sina studier. Detta sker till exempel vid planeringen av nya arbetsområden, vilka arbetssätt eleverna ska välja och på vilket sätt uppgiften ska redovisas. Elevskyddsombuden utbildas varje år för att kunna fullfölja sin uppgift. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö.

Elevskyddsombud

Årskurs 7:

 • 7a Alicia Leksell
 • 7b Elmer Karlsson
 • 7d Wilmer Frid

Årskurs 8:

 • 8a Axel Blom
 • 8b Abdulha Korahaeva
 • 8c Elias Al-Achkar

Årskurs 9:

 • 9c Charbel Elias
  9d Olof Moberg
  9e Simon Welin

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.
En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet, som sker varje termin, ett bra forum.

Föräldraföreningen årskurs 7-9

Skolans föräldraföreningar arbetar för ett ökat samarbete mellan hemmen och skolan och för att föräldrarna ska bli insatta i vardagsarbetet i skolan
Vi anser att föräldrarnas engagemang är viktigt för att ungdomarna ska få en bra skolgång. Årsavgiften är 100 kr per familj. Läs mer på föräldraföreningens egen hemsida där även protokoll från styrelsemötena finns. Se länk under Länkar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-31 08.36

Relaterad information

Kontakt

Synneve Åberg
Rektor
Telefon: 0501-75 52 71
E-post: Synneve Åberg

Jessica Åberg
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 52 06
E-post: Jessica Åberg

Skolexpedition
Telefon: 0501-75 52 70

Arbetsrum/personalrum:
Arbetslag Alfa
Telefon: 0501-75 52 85
Arbetslag Beta
Telefon: 0501-75 52 86
Arbetslag Delta
Telefon: 0501-75 52 87

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 77

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 52 73

Besöks- och postadress

Bergsgatan 31
542 31 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Rutin för elevskyddsombudPDF

Länkar

Elevhälsa
Föräldraföreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.