Högelidsskolan F-6

Bild på exteriör Högelidsskolan. Framför skolans fasad av glas finns några träd.

Högelidsskolan F-6 ligger i östra delen av Mariestad. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Vi organiserar oss i två klasser per årskurs och har tre pedagoger knutna till varje årskurs. Detta kallar vi för trippelsystem. Organisationen ger oss möjlighet till att arbeta med flexibla undervisningsgrupper.

På skolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring lärprocessen för att möta alla elever där de befinner sig och skapa lust, motivation och trivsel i skolarbetet.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 330

Antal klasser

15

Antal pedagoger

cirka 38

Avdelningar på fritidshemmet

Bojen,Fyren,Bryggan,Slussen


Fritidshem

På grundskolan finns fem fritidshemsavdelningar: Bojen, Fyren och Bryggan som tar hand om våra yngre elever. Slussen möter de äldre eleverna som går på fritidshemmet.

Fritidshemmet öppnar 6.00 och stänger 18.30. Samtliga barn som har morgonfritids mellan 6.00–8.00 går till fritidsavdelningen Bryggan. Klockan 17.00 stänger Bojen och Fyren och de barn som är kvar går till Bryggans fritidsavdelning som har öppet till 18.30. Fritidspersonalen har rullande schema, vilket innebär att personal från alla tre avdelningarna turas om att öppna och stänga på fritidsavdelningen Bryggan.

Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Ibland behöver vi vara fler som hjälps åt och då kan föräldrar elev och lärare/fritidspedagog tillsammans träffa elevhälsoteamets personal. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraförening

Skolans föräldraföreningar arbetar för ett ökat samarbete mellan hemmen och skolan och för att föräldrarna ska bli insatta i vardagsarbetet i skolan

Föräldraföreningen förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola

Gäller för förskoleklass, årskurserna f-6 samt anpassad grundskola. Vi träffas några gånger per termin och pratar om det som händer på skolan och om hur vi kan stärka barnens trygghet i och kring skolan. Medlemsavgift 100 kr per familj.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Tomas Ärlevik
Rektor
Telefon: 0501-75 52 89
E-post: Tomas Ärlevik

Pernilla Jonsson
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 52 69
E-post: Pernilla Jonsson

Arbetsrum/personalrum åk f-3
Telefon: 0501-75 53 02

Arbetsrum/personalrum åk 4-6
Telefon: 0501-75 52 88

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 89

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 52 73

Grundskola

Förskoleklass
Telefon: 073-44 15 199
Årskurs 1
Telefon: 073-44 15 201
Årskurs 2
Telefon: 073-44 15 202
Årskurs 3
Telefon: 073-44 15 200
Årskurs 4
Telefon: 073-44 15 204
Årskurs 5
Telefon: 073-44 15 205
Årskurs 6
Telefon: 073-44 15 203

Fritidshem

Avdelning Bojen
Telefon: 0501-75 52 95
Avdelning Fyren
Telefon: 0501-75 52 96
Avdelning Bryggan
Telefon:0501-75 52 97
Avdelning Slussen
Telefon: 0501-75 52 98

Besöks- och postadress

Bergsgatan 31
542 36 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 250.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Fritidshem
Högelidsskolans föräldraförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.