Högelidsskolan grundsärskola

Bild på exteriör Högelidsskolan. Framför skolans fasad av glas finns några träd.

Högelidsskolans grundsärskola är en skola för årskurs 1-9 som ligger i östra Mariestad. På Högelidsskolan finns också en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-9. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. På skolan arbetar ett erfaret team av lärare, specialpedagog och elevassistenter.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Hela Mariestads kommun

Antal elever

19

Antal klasser

Grundsär yngre
Grundsär äldre
Träningsskolan

Antal pedagoger

6

Avdelning på fritidshemmet

Hagen


Fritidshem

Hagen är en avdelning på fritidshemmet för inriktning träningsskola. Här arbetar ett erfaret team av pedagoger och elevassistenter i tätt samarbete med träningsskolans personal. För elever med inriktning grundsärskola samarbetar vi med fritidshemmet på Högelidsskolan f-6

På grundskolan finns fyra fritidshemsavdelningar: Bojen, Fyren och Bryggan som tar hand om våra yngre elever. På Piren går de äldre eleverna. Fritidshemmet öppnar 6.00 och stänger 18.30. Samtliga barn som har morgonfritids mellan 6.00–8.00 går till fritidsavdelningen Bryggan. Klockan 17.00 stänger Bojen, Fyren och Piren och de barn som är kvar går till Bryggans fritidsavdelning som har öppet till 18.30. Fritidspersonalen har rullande schema, vilket innebär att personal från alla fyra avdelningarna turas om att öppna och stänga på fritidsavdelningen Bryggan.

Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrarna kring varje elev är en förutsättning för att alla elever ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete. Detta sker i de vardagliga kontakterna men också vid utvecklingssamtalen där lärare, elev och föräldrar träffas för att utbyta information och arbeta fram individuella utvecklingsplaner. Vi bjuder också in till föräldramöten en gång per termin. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2, 5 och 8 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskolan

Denna förening omfattar Högelidsskolan f-6 samt grundsärskolan. Föreningen arbetar för ett ökat samarbete mellan hemmen och skolan och för att föräldrarna ska bli insatta i vardagsarbetet i skolan. Vi träffas några gånger per termin och pratar om det som händer på skolan och om hur vi kan stärka barnens trygghet i och kring skolan. Medlemsavgift 100 kr per familj.

Här hittar du oss