Kvarnstenens skola

Bild på exteriör Kvarnstensskolan. Framför skolans fasad av rött tegel finns en staty av en man som hugger ut ett kvarnhjul av sten.

Kvarnstenens skola ligger i Lugnås cirka tio kilometer söder om Mariestad. Skolan är belägen vid foten av Lugnåsberget med utsikt mot Vänern och åkrar vilket ger goda möjligheter till tematiska studier. I vår närhet finns det gott om sevärda kultur- och naturinslag.

Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero som går hand i hand med goda resultat och därför har vi valt att arbeta med dessa frågor.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 135

Antal klasser

7

Antal pedagoger

18

Avdelningar på fritidshemmet

Täppan


Fritidshem

Fritidshemmet Täppan är integrerat i skolan och har en trivsam miljö med närhet till skogen. Täppan är uppbyggd av olika tematiska rum. För att stimulera elevernas utveckling och lärande har vi en verksamhet med både styrda och fria aktiviteter.

Vi vill utveckla elevernas sociala förmågor och ge dem ett gott välbefinnande tillsammans med andra elever. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt att ge eleverna en meningsfull fritid.

Våra öppettider är kl. 6:00-18:30.

Föräldrasamverkan

Kvarnstenen vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan skola och föräldrar för att ge eleven de bästa förutsättningar för att lyckas med sin utbildning. Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.  En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annelie Norén Hovbjer
Rektor
Telefon: 0501-75 54 11
E-post: Annelie Norén Hovbjer

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 54 10

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 18

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0734-41 52 19

Fritidshem

Avdelning Täppan
Telefon: 0501-75 54 26

Besöks- och postadress

Kinnekullevägen 50-52
542 74 Mariestad 

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 263.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.