Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prismaskolan

Bild på exteriör Prismaskolan. Framför skolans vita fasad finns en bänk.

Prismaskolan är en av Mariestads två nybyggda skolor med klasser från förskoleklass upp till årskurs 6 samt två fritidshemsavdelningar. Skolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur. Lokalerna är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Under hösten 2017 iordningsställdes en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum.

Prismaskolan öppnade i augusti 2017. Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan mellan skola och fritidshem är centralt. Skolans organisation och lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i såväl det lilla som det stora sammanhanget. Arbetslagets samarbete är centralt för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Du kan läsa mer om arbetet med att bygga den nya skolan och dess nya verksamhet under Relaterad information på den här sidan.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 320

Antal årskurser

7

Antal personal

cirka 50

Avdelningar på fritidshemmet

Prisma F-1 och Prisma 2-6

Fritidshem

På skolan finns två fritidshem. Ett för de yngre eleverna (F-1) och ett för de äldre (2-6). Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.30. Frukost serveras cirka klockan 07.30 och mellanmål serveras i två sittningar mellan kl. 14.00-15.00.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-13 14.53

Relaterad information

Kontakt

Linda Jiveborn
Rektor
Telefon: 0501-75 53 81
E-post: Linda Jiveborn

Victoria Nordberg
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 53 82
E-post: Victoria Nordberg

Arbetslag skola åk F-1
Telefon: 0501-75 53 85

Arbetslag skola åk 2-3
Telefon: 0501-75 53 86

Arbetslag skola åk 4-6
Telefon: 0501-75 53 87

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 08

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 53 84

Fritidshem

åk F-1
Telefon: 073-44 15 071

åk 2-6
Telefon: 073-44 15 072

Besöks- och postadress

Västra vägen 37
542 45 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Karta upptagningsområdePDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.