Prismaskolan

Bild på exteriör Prismaskolan. Framför skolans vita fasad finns en bänk.

Prismaskolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur. Lokalerna är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum.

Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan mellan skola och fritidshem är centralt. Skolans organisation och lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i såväl det lilla som det stora sammanhanget. Arbetslagets samarbete är centralt för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 330

Antal årskurser

7

Antal personal

cirka 50

Avdelningar på fritidshemmet

Prisma F-1, Prisma 2 och Prisma 3-6

Fritidshem

På skolan finns tre fritidsavdelningar. Ett för de yngre eleverna, Rubinen (åk F-1) och två för de äldre, Smaragden (åk 2) samt Safiren (åk 3-6). Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.30. Frukost serveras cirka klockan 07.30 och mellanmål serveras i två sittningar mellan kl. 14.00-15.00.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Här hittar du oss