Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidavads skola

Bild på exteriör Tidavads skola. Framför skolan finns en stor gräsmatta och en träddunge.

Tidavads skola är en mindre skola som omfattar fritidshem, förskoleklass och grundskola till och med årskurs 6. Sedan våren 2017 är även förskolan en självklar del i samma enhet. Förskolans lokaler är sammanbyggda med skolan vilket skapar förutsättningar för gemensamma projekt och trygga relationer. För oss är det viktigt att elever och personal känner sig trygga. Därför jobbar vi målinriktat med att skapa en positiv och demokratisk skolmiljö för alla. Eleverna erbjuds vacker utsikt och närhet till skog och vatten där utforskande och upptäckande inryms i lärprocesserna.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 90

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 15

Avdelningar på fritidshemmet

Svanen


Fritidshem

Fritidshemmet vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid, samtidigt som det ska vara ett komplement till skolan och bidra till att läroplanens mål uppnås. Vi arbetar i arbetslag tillsammans med skolans personal mot gemensamma mål och med gemensamma teman. Samarbetet mellan skola och fritidshem ger eleverna större trygghet och personalen bättre helhetssyn.

När eleverna kommer till fritidshemmet efter skolans slut möts de av en vuxen. Varannan torsdag har vi stormöte då eleverna får föra fram sina åsikter och önskemål kring fritidshemmets verksamhet. Vissa dagar samlas eleverna i stor eller liten grupp för att göra någon gemensam aktivitet såsom skapande, lekar, skogsluff, sång och musik. Andra dagar väljer de fri lek eller arbetar med något projekt.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och vårdnadshavare möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den vårdnadshavarenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och 5 ett viktigt instrument.

Föräldraförening

Tidavads skola har en aktiv föräldraförening som sammanträder regelbundet. En representant för skolpersonalen, oftast rektor, deltar i föräldraföreningens möten vid tre tillfällen per termin.

Föräldraföreningen har till uppgift att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö. Föräldraföreningen vill utveckla samarbetet mellan hem och skola, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föräldraföreningen vill medverka till en utveckling av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter från sina förutsättningar.

Föräldraföreningens möten är öppna för alla. Klassföräldrarnas närvaro är naturligtvis mycket viktig. Kallelse skickas i god tid till alla föräldrar. Har du frågor eller vill engagera dig i föräldraföreningen är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Personalen i skolan hjälper gärna till med kontaktuppgifter.

Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och år. Pengarna går tillbaks till eleverna på olika sätt, till exempel inköp av lekredskap.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-13 14.52

Relaterad information

Kontakt

Annelie Norén Hovbjer
Rektor
Telefon: 0501-75 54 11
E-post: Annelie Norén Hovbjer

Arbetsrum/personalrum
Telefon:0501-75 53 90

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 18

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 073-44 15 219

Fritidshem

Avdelning Svanen
Telefon: 0501-75 53 91

Besöks- och postadress

Tidavad, Nya skolan1
542 93 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområdePDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.