Tunaholmsskolan

Bild på exteriör Tunaholmsskolan. Framför skolans röda fasad finns några träd och en bänk.

Tunaholmsskolan är en mångkulturell högstadieskola som ligger centralt belägen i Mariestad. På skolan arbetar engagerade pedagoger tillsammans med eleverna. En självklar mötesplats för elever och personal är café och korridormiljö. Genom att inspirera och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Det är viktigt att alla känner tillhörighet. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring varje årskurs. Pedagogerna i arbetslaget följer eleven under hela skoltiden på Tunaholmsskolan.

Skolan är viktig. Vi lär på riktigt. Vi lär för livet.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 320

Antal klasser

13

Antal pedagoger

cirka 40

Arbetslag

7, 8, 9


Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd, där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Det hålls elevrådsmöten en gång i månaden. Ur elevrådet väljs elevskyddsombud. De utbildas och har en viktig roll i det arbetsmiljöarbete som bedrivs på skolan. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö. De går också en årlig trygghetsvandring med rektor och kurator.

Elevskyddsombud

Årskurs 7:

  • 7c Sofia Pacion
  • 7d Elias Wahlöf

Årskurs 8:

  • 8a Thilde Borg
  • 8c Ellen Lindblom

Årskurs 9:

  • 9a Johannes Larsson
  • 9a Melvin Edevid

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete mellan hem och skola är viktigt. Närmast sker det via elevens mentor. För oss är samarbetet med hemmet en naturlig del av arbetet och en förutsättning för varje elevs möjlighet att lyckas väl med sitt skolarbete. Föräldraengagemang är centralt för en skola, dess elever och personal.

Utvecklingssamtalen är ett av de tillfällen då hem och skola har möjlighet att samverka för att lära sig mer om varandra och hjälpa ungdomarna att utvecklas vidare. En del frågor rör individ, en hel klass eller årskurs och då är gemensamma möten såsom uppstartsmöten, samrådsmöten eller klassmöten bra sätt att föra dialog. Vi är angelägna om att ha en god samverkan för elevens lärande och utveckling och önskar förädla kontakten mellan skola och hem för att komma varandra närma i det samarbetet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Veronica Grankvist
Rektor
Telefon: 0501-75 55 66
E-post: Veronica Grankvist

Skolexpedition
Telefon: 0501-75 55 50

Arbetsrum personal
Arbetslag 7
Telefon: 0501-75 55 73
Arbetslag 8
Telefon: 0501-75 55 71
Arbetslag 9
Telefon: 0501-75 55 72

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 54 13

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 55

Besöks- och postadress

Leksbergsvägen 10
542 44 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 314.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.