Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tunaholmsskolan

Bild på exteriör Tunaholmsskolan. Framför skolans röda fasad finns några träd och en bänk.

Tunaholmsskolan är en mångkulturell skola för årskurs 7-9 som ligger centralt belägen i Mariestad. På skolan arbetar engagerade pedagoger tillsammans med eleverna. En självklar mötesplats för elever och personal är café och uppehållsrum. Genom att inspirera och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Det är viktigt att alla känner tillhörighet. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring varje årskurs. Pedagogerna i arbetslaget följer eleven under hela skoltiden på Tunaholmsskolan.

Vi lär på riktigt. Vi lär för livet.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 310

Antal klasser

13

Antal pedagoger

cirka 40

Arbetslag

7, 8, 9


Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd, där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Det hålls elevrådsmöten en gång i månaden. Biträdande rektor ansvarar för mötena i samarbete med kurator och pedagoger. Ur elevrådet väljs elevskyddsombud. De utbildas och har en viktig roll i det arbetsmiljöarbete som bedrivs på skolan. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö. De går också en årlig trygghetsvandring med rektor och kurator.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud 2019-2020

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

7a Minelle Boberg

8c Lovisa Elias

9d Nicole Olsson

7a Malin Gutke

8e Pauline Forsberg

9d Mohammed Ali

Alhamid Alassaf


Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete mellan hem och skola är viktigt. Vanligen sker det via elevens mentor. För oss är samarbetet med hemmet en naturlig del av arbetet och en förutsättning för varje elevs möjlighet att lyckas väl med sitt skolarbete. Föräldraengagemang är centralt för en skola, dess elever och personal.

Utvecklingssamtalen är ett av de tillfällen då hem och skola har möjlighet att samverka för att lära sig mer om varandra och hjälpa ungdomarna att utvecklas vidare. En del frågor rör en hel klass eller årskurs och då är gemensamma möten, såsom uppstartsmöten och klassmöten ett bra sätt att föra en dialog. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 8 ett viktigt instrument.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-18 07.21

Relaterad information

Kontakt

Emma Bohman
Rektor
Telefon: 0501-75 55 51
E-post: Emma Bohman

Veronica Grankvist
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 55 66
E-post: Veronica Grankvist

Skolexpedition
Telefon: 0501-75 55 50

Arbetsrum personal
Arbetslag 7
Telefon: 0501-75 55 73
Arbetslag 8
Telefon: 0501-75 55 71
Arbetslag 9
Telefon: 0501-75 55 72

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 54 13

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 55

Besöks- och postadress

Leksbergsvägen 10
542 44 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Länkar

Elevhälsa

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.