Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ullervads skola

Bild på exteriör Ullervads skola. Framför skolans röda tegelfasad finns gungor, bänkar och en rastgård av grus och asfalt.

Ullervads skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger cirka sex kilometer sydöst om Mariestad. Fritidshemmet har två avdelningar. Skolan har en skolgård med fotbollsplan, stora gräsytor och närhet till naturen.

Alla elever ges inflytande och delaktighet i sitt lärande för att kunna nå kunskapsmålen. Vi arbetar för att alla elever och vuxna accepteras, känner sig trygga och trivs. Alla ska känna sig välkomna hos oss.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 150

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 15

Avdelningar på fritidshemmet

Bävern och Röda villan


Fritidshem

På Ullervads skola finns två fritidshem: Röda villan för åldrarna 6-8 år och Bävern för åldrarna 8-12 år. Öppning och stängning av fritidshemmets båda avdelningar sker alltid på Röda villan.
Vi ger tid för lek och rörelse. Detta är möjligt tack vare vår skolmiljö och närheten till naturen. En verksamhet med harmoni mellan lek och skolarbete gör att barnen bättre kan ta till sig kunskap, utvecklas och reflektera. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med tillit till sin egen förmåga och visa respekt för varandra.
Fritidspedagoger arbetar i arbetslag med förskollärare och lärare. Detta ger oss en god helhetssyn på barnets dag på Ullervads skola.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är ”föräldramötet” som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen

Ullervads skolas föräldraförening arbetar för ett gott samarbete mellan skola, föräldrar och elever. Föräldraföreningen stödjer olika arrangemang som utvecklar eleverna och stärker gemenskapen. Genom allas vårt engagemang kan vi medverka till att Ullervads skola fortsätter att vara en skola där varje elev får utveckla sina anlag och får kunskaper med utgångspunkt från sina egna förutsättningar. Föräldraföreningen har tre möten per termin och arbetar för att bli en stark representant för alla föräldrar i rektorsområdet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-31 09.05

Relaterad information

Kontakt

Malin Burman
Rektor
Telefon: 0501-75 54 00
E-post: Malin Burman

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 54 02

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 53 10

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 54 05

Fritidshem

Avdelning Bävern
Telefon: 073-441 51 35
Avdelning Röda villan
Telefon: 073-441 51 36

Besöks- och postadress

Ullervadsvägen 12
542 73 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.