Unicaskolan

Bild på exteriör Unicaskolan.

Unicaskolan erbjuder moderna lokaler som är inspirerade av den park och natur som omger skolan och de är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Skolan har en skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett parkområde i närheten av Mariestads centrum.

Unicaskolan arbetar utifrån elevens hela skoldag där samverkan skola och fritidshem är centralt. Såväl organisation som lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i både det lilla som det stora sammanhanget. Stor vikt läggs vid arbetslagens samarbete för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 330

Antal årskurser

7

Antal personal

cirka 50

Avdelningar på fritidshemmet

Hamnen och Dungen


Fritidshem

På skolan finns två fritidshemsavdelningar; Hamnen (F-klass, åk 2, åk 4 och åk 6) och Dungen (åk 1, åk 3 och åk 5). Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl.18.30. Frukost serveras ca. kl. 07.30 och mellanmål serveras i två sittningar mellan kl.14.00-15.00.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Stina Wallqvist
Rektor
Telefon: 0501-75 53 71
E-post: Stina Wallqvist

Yessin Ghaddab
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 53 72
E-post: Yessin Ghaddab

Arbetslag skola
Arbetslag Hamnen F-klass och åk 2
Telefon: 0501-75 53 76

Arbetslag Dungen åk 1 och åk 3
Telefon: 0501-75 53 75

Arbetslag Gläntan åk 4-6
Telefon: 0501-75 53 77

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 55 56

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 53 74

Fritidshem

Hamnen F-klass, åk 2, åk 4 och åk 6
Telefon: 0501-75 53 76
Telefon: 073-441 50 61 (sms)
Dungen åk 1, åk 3, åk 5
Telefon: 0501-75 53 76
Telefon: 076-637 71 63 (sms)

Besöks- och postadress

Drottning Kristinas väg 1
542 40 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 299.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.