Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning bidrar till att ge eleven inom grundskolan kunskaper och färdigheter som underlag för beslut om framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning ska utgå från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i att identifiera sina intressen och möjligheter, samt kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven utifrån sina förutsättningar ska:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut
  • få förståelse för konsekvenser av sina beslut

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår följande:

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Har du frågor eller funderingar kring detta går det bra att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sofi Densborn
Studie- och yrkesvägledare Tunaholmsskolan
Telefon: 0501-75 55 91
E-post: Sofi Densborn

Amanda Helmersson
Studie- och yrkesvägledare Högelidsskolan
Telefon: 0501-75 52 76
E-post: Amanda Helmersson

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Utbildning Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Här finns information på olika språk)
Utbildningsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.