Kommunal gymnasieskola

Mariestads kommun erbjuder ett brett utbud av utbildningar på gymnasienivå. Vadsbogymnasiet har tolv program att välja på. Du kan läsa både studieförberedande och yrkesförberedande program.

Vadsbogymnasiet - kommunalt gymnasium

Vadsbogymnasiet erbjuder tio nationella program, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. Hos oss kan du även läsa den riksrekryterande marinteknikutbildningen. Vi erbjuder självklart även introduktionsprogram och program inom anpassad gymnasieskola.

Om Vadsbogymnasiet

På skolan går i dag cirka 800 elever. Just på grund av det stora antalet elever har vi möjligheten att starta många språkgrupper och andra individuella val.

Vadsbogymnasiet är en skola där man trivs. Det visar den enkät som alla våra avgångselever fyller i varje år. Trivseln får höga poäng!

Vadsbogymnasiet har en egen webbplats med mer information, den kommer du till genom att klicka på länken under Relaterad information här på sidan.

Vill du kombinera dina studier med din idrott?

Vi har nationellt certifierad idrottsutbildning (NIU) innebandy. Vi har även idrottspecialiering (LIU) fotboll och ishockey.

Utlandsstudier

Mariestads kommun har enligt skollagen ingen skyldighet att finansiera utbildning för barn/elever som vistas utomlands under en längre period. Detta gäller all utbildning från förskola till gymnasiet.

För mer information se Skolverkets PM ”Mer om utlandsvistelse och skolplikt”.

Inackorderingstillägg

På Vadsbogymnasiets webbplats kan du läsa om hur inackorderingstillägg fungerar och om ansökan.

Ansökan gymnasieskola

Du gör din ansökan till gymnasieskola på Utbildning Skaraborg. Länk hittar du under Länkar här på sidan.