Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt barn och utbildning

Nedan finner du kontaktuppgifter till olika personer inom barn och utbildning. Vill du lämna klagomål eller synpunkt? Det gör du på sidan Synpunkter och klagomål på utbildning som du hittar i menyn.

E-post: Sektor utbildnings infobrevlåda

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Anna-Karin Yseus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Marie-Louise Brage
Gymnasiechef/rektor
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Marie-Louise Brage

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03