Kontakt barn och utbildning

Nedan finner du kontaktuppgifter till olika personer inom barn och utbildning. Vill du lämna klagomål eller synpunkt? Det gör du på sidan Synpunkter och klagomål på utbildning som du hittar i menyn.

E-post: Utbildningsförvaltningens infobrevlåda

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Ewa Möller
Avdelningschef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Ewa Möller

Anna-Karin Yseus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Erik Eriksson
Avdelningschef gymnasium/vuxenutbildning
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Erik Eriksson

Malin Burman
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Malin Burman

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Maria Henriksson
Chef Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post Maria Henriksson

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell