Specialkost eller individanpassad kost

Har ditt barn behov av specialkost eller individanpassad kost så behöver du ansöka om detta.

Specialkost

Om ditt barn har behov av Specialkost på grund av medicinsk orsak (allergi, överkänslighet, celiaki) måste medicinskt intyg bifogas ansökan. Länk hittar du här på sidan under Relaterad information.

Vid förändringar av specialkost eller vid sjukdom eller ledighet ska du kontakta måltidspersonalen på förskolan eller skolan.

Individanpassad kost

Individanpassad kost är kost för barn/elever utan allergi, men som av olika orsaker har svårighet att äta vissa rätter som serveras i förskola/skola och som har behov av individanpassad kost för att orka med att fullfölja sin skoldag. Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom autismspektrum har problem med mat och situationer kring måltider.
För att få individanpassad kost krävs en ansökan som finns här på sidan under Relaterad information.

Individanpassad kost beviljas efter dialog om behovet mellan vårdnadshavare, mentor och ev. elevhälsans personal. Mentor ansvarar vid beslut att informera och lämna blanketten till måltidspersonalen.
Behov av måltidsanpassning följs upp kontinuerligt i dialog mellan vårdnadshavare, mentor och ev. elevhälsans personal.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Karin Ahlin
Enhetschef kostavdelningen
för förskolor och stadshusets café
Telefon: 0501-75 61 53
E-post: Karin Ahlin

Lise Andersen
Enhetschef kostavdelningen för skolor och förskolor i anknytning till skola
Telefon: 0501-75 56 67
E-post: Lise Andersen

Majlis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Majlis Häljeskog

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Din skolmat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Specialkost, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individanpassad kost, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Information om specialkost Pdf, 346.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om individanpassad kost Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.