Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Modersmål i skolan

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten. 

Modersmål i grundskolan och gymnasiet

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, dvs eleven ska redan kunna tala sitt modersmål.

Om lämplig lärare finns erbjuder Mariestads kommun modersmålsundervisning i minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

För övriga språk erbjuder Mariestads kommun modersmålsundervisning om minst fem elever i kommunens skolor talar språket och lämplig lärare finns. 

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning görs på särskild blankett på vår självserviceportal. Länk dit hittar du under relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-16 10.10

Relaterad information

Kontakt
Förskolan

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 20
E-post: Annica Henrysson

Grundskolan
Anna-Karin Yseus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Gymnasieskolan
Erik Eriksson
Gymnasiechef
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Erik Eriksson

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Modersmål Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Modersmålsundervisning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster