Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtal med arkitekten för Hertigen 1 (Gärdet)

Arkitekt Madeleine Nordenknekt

I veckan var arkitekt Madeleine Nordenknekt från Liljewall Arkitekter på besök i Mariestad. Hon har ritat skolan som ska byggas på Gärdet, och vi tog tillfället i akt att få en pratstund med henne och höra hennes tankar om projektet och inte minst dess inverkan på Hertigenparken.

Vi träffar Madeleine utanför förskolan Hertigen som i årsskiftet ska rivas för att ge plats åt den nya F-6 skola som ska stå klar under våren 2017. Just nu är det svårt att föreställa sig en skola med fullskalig idrottshall på platsen, men efter att ha hört Madeleine prata om projektet känns det inte längre lika avlägset.

– Som arkitekt tar projektet med att utforma en skolbyggnad givetvis sin utgångspunkt i att skapa en miljö som stimulerar och underlättar läroprocessen hos barnen, berättar Madeleine.

Tillsammans med detta tar vi hänsyn till omgivande bebyggelse, platsens förutsättningar och projektets ekonomiska ramar.
Hertigenparkens kvalitéer ser hon som en möjlighet att berika inne i byggnaden såväl som ge en härlig utemiljö för skolgården.

– Parken har fantastiska kvalitéer som vi vill ta vara på i projektet, säger Madeleine.

Skolbyggnaden kommer ligga på samma plats som den befintliga förskolan gör idag, detta för att parken ska förbli orörd i så stor utsträckning som möjligt. Byggnaden har noga placerats med hänsyn till de stora ekarna som både ger skugga och rumslighet till skolgården. Madeleine understryker att det samtidigt är viktigt att skolan har en stark identitet ut mot kvarteret.

En utmaning i arbetet har varit att hitta en bra placering av idrottshallen, som nästan tar lika mycket yta som själva skoldelen. Tomtens nivåskillnader och begränsade yta har gjort att många alternativ testats innan de slutligen kände att de hittade rätt.

När det kommer till skolans utemiljö vill Madeleine skapa en blandning av mer angjord lek närmast byggnaden och en vild orörd zon i den del som är integrerad med parken.

– På så sätt kommer en naturlig övergång skapas som stöttar barnens fria lek och lust att utforska.


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-28