Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunchef Lars Arvidsson om skolprojektet

Att bygga två nya skolor samtidigt är en stor process på många olika plan. Vi har träffat Lars Arvidsson, kommunchef i Mariestads kommun, för att höra hans tankar om skolbygget.

Som kommunchef är Lars ytterst ansvarig för projektet med de två nya skolorna F-6 i Mariestad, och han leder även styrgruppen. En tung uppgift med tanke på projektets komplexitet och ekonomiska vidd. Han känner sig dock trygg i rollen, bland annat för hans kunskaper inom byggbranschen, då han har 20 års erfarenhet av stora byggprojekt från sin tid som affärschef på NCC.

Knappt har vi börjat prata om skolprojektet innan Lars understryker vikten av att se satsningen som så mycket mer än bara lokaler att utbilda barn i.

– Det är något helt annat vi skapar nu och det är viktigt att få med sig den dimensionen. Vi bygger för framtiden och ska forma generationer av människor. Det är jätteviktigt att vi hamnar rätt, poängterar Lars.

Dagens skolstruktur

Anledningen till att kommunen nu bygger helt nytt är dels på grund av de pedagogiska behov som finns i dag, men också den fysiska statusen på befintliga lokaler. Förstudien till projektet understryker att skolstrukturen vi har i dag är baserad på hur Mariestad såg ut på 40 – och 50 – talet. Flera utav skolorna som nu ska ersättas byggdes upp kring expansionen av stadens industrier, och skolstrukturen blev en följd av det. Nu behöver strukturen förnyas och skolans verksamheter moderniseras eftersom lokalerna inte är anpassade efter dagens krav. Utöver det är lokalerna 50 år gamla och i stort behov av totalrenovering.

– Det har gjorts en utredning som vi är trygga med och i den processen har det utkristalliserat sig en lösning och det är den vi genomför nu, säger Lars.

Av fyra skolor blir det i framtiden två stycken 2-parallelliga skolor. En del av utmaningen är att få två enheter att fungera lika bra som de tidigare fyra. Det måste bland annat finnas förutsättningar för att på ett tryggt sätt transportera sig till och från skolan och bygga upp en fungerande infrastruktur kopplat till detta.

– Detta gör att alla beslut blir mycket mer omfattande än att bara bygga två skolor. Vi måste tänka till ordentligt på den delen, menar Lars.

En positiv satsning

På frågan om det är en djärv satsning att bygga två helt nya skolor svarar Lars både ja och nej.

– Sett ur ett totalekonomiskt perspektiv är det djärvt, det är stora pengar. Men själva satsningen som sådan tycker jag är positiv, inspirerande och också för framtiden det enda rätta, anser Lars.

Han fortsätter med att understryka hur viktig skolmiljön är i ett barns utbildningsfas.
– Har man inte en inspirerande skolmiljö där människor trivs så kommer inte pedagogiken fram till eleven i alla fall. I det sammanhanget är pengarna inte helt avgörande. 

– Med all respekt för det kommunala och allt vi gör, men detta är det allra viktigaste, att se till att vi får väl fungerande människor i samhället. Vi ska självklart ha anpassade resurser till andra verksamheter, men det får inte vara på bekostnad av livskvalité för barnen i skolan, för då tror jag vi är på väg åt helt fel håll, konstaterar Lars.

Projektets inverkan på övriga kommunala verksamheter

En så här stor investering begränsar självklart investeringsutrymmet för andra satsningar. Sett till 2016 finns det egentligen inget utrymme att investera i så mycket annat än skolan, bedömer Lars.

Förstudien konstaterar att det som vi har nu inte är hållbart i tio år till. Behovet att renovera, bygga om eller bygga nytt försvinner inte och någonstans uppstår kostnaden oavsett.

– Vi har alternativet att låta bli att investera i annat, men vi har inte det alternativet när det kommer till skolan, säger Lars.

Projektets utmaningar

Att bygga för 200 miljoner är en utmaning i sig. Men det är även en utmaning att skapa trygghet i organisationen, med tanke på dess volym och komplexitet.

– Det räcker inte att jag som ytterst ansvarig är trygg i processen, det är många som kanske inte ser vart vi ska, hur vi ska och varför vi ska, säger Lars.

Han pekar också på komplexiteten i att överföra idéerna om skolmiljön från rektorer, lärare och skolansvariga till arkitekterna och entreprenörerna och vikten av att alla inblandade känner sig trygga. En annan utmaning han påvisar är processen att koka ner många viljor och idéer till en gemensam som alla accepterar. Lars förhoppning är att när flera kloka huvuden tänker till gemensamt blir det något nytt, kanske något som vi inte ens känner till idag, en ny dimension.

– Det finns också demokratiska aspekter att ta hänsyn till, planprocesser, där människor får möjlighet att komma till tals. Sådana processer tar tid och det är en utmaning att det både allmänt och politiskt finns en bred insikt, säger Lars.

– Målet är att den inspirerande skolmiljön ska locka nya invånare och få befintliga att stanna kvar. Att vi ska kunna erbjuda en skola som är bättre än bra, avslutar Lars.


Skrivet av kommunikationsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-08