Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Partnering - en samverkansform i skolprojektet

Byggnationen av de två nya f-6 skolorna är ett av de största projekten i Mariestads historia. För att hitta de allra bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad har kommunen valt att ingå ett partneringsamarbete med entreprenören NCC. Men vad är partnering och hur fungerar det rent praktiskt?

Vi smyger diskret in och tar en stol längst bak i lokalen där dagens projekteringsstudio äger rum. Ett 20-tal personer har samlats för att gå igenom det som ska behandlas på dagens möte. Längst fram står Anders Kaiser Gustafsson, som arbetar som projekteringsledare på NCC, och håller i taktpinnen.

Personerna i rummet är experter på just sina områden och jobbar med allt från konstruktion, ventilation och rörläggning till markentreprenad och landskapsarkitektur. Med på mötet är också arkitekten för skolan och representanter från skolverksamheten och fastighetskontoret.

Ett samarbete

När man ingår ett partneringsamarbete frångår de involverade parterna sina traditionella roller och bildar tillsammans en ny organisation med gemensamt mål och gemensam ekonomi. I ett partneringprojekt arbetar alla för en strukturerad samverkan och projektets bästa, oavsett vilken sida man representerar.

Vi passar på att fråga Anders om samarbetsformen och han förklarar, aningen förenklat, att parterna har fastställt sitt arvode redan från början och resterande pengar i projektet går till att bygga skolorna. Alla involverade i projektet vet då hur mycket pengar man har att röra sig med och kan använda dem på bästa sätt för att få ut så mycket som möjligt. Vinningen för kommunen är bland annat att man får mer skola för pengarna.

Fördelen med partnering

Alla involverade träffas samtidigt i en så kallad projekteringsstudio och delar sen upp sig i mindre grupper för att diskutera olika frågor. Arbetssättet är mer visuellt och tidsplanen är uppbyggd på en stor vägg med post-it lappar. Fördelen är att all expertis är samlad på ett och samma ställe och kan föra projektet framåt. När frågor uppstår kan man diskutera dem direkt med alla som berörs och det förs hela tiden en dialog för att komma fram till de smartaste lösningarna.

– Problem går då att lösa med enklare åtgärder i ett tidigt skede, istället för att tillexempel lägga planeringtid på en lösning som sen visar sig vara för dyr. På så sätt sparar projektet både pengar och arbetstid, berättar Anders.

– Hela tiden görs små korrigeringar, istället för att i ett senare skede upptäcka att något inte fungerar och då drastiskt ta bort och göra stora ändringar. Genom att hela tiden stämma av hur projektet mår ekonomiskt ser man vad man behöver dra ner på, eller vad man kan unna projektet extra, förklarar Anders.

Fördelen med partnering är att verksamheten och fastighetsägaren är involverade genom hela processen. Skolorna byggs tillsammans med verksamheten som ska använda dem och resultatet blir skolor som är bättre anpassade för eleverna och personalen.

– Under våren har fokusgrupper med personal från skolorna träffats, vilket har varit väldigt lyckat, berättar Anders.

Hans erfarenhet är att när den färdiga skolan sen presenteras och alla upplever att de fått vara med och påverka, känner de ett större ansvar för det som har byggts och tycker resultatet är bra.

Prioriteringar

Anders tycker att den största utmaningen är att hålla projektet i rätt storlek och få pengarna att räcka till allt.

– Det gäller att prioritera rätt och inte låsa fast sig för tidigt. Måste man dra ner på något är det bra att ta någonting som ligger långt bort i tiden. Det kan ju hända att det på vägen uppstår pengar och då kan man ta tillbaka det som ligger längre fram. Men har man redan byggt det går det ju inte att ta bort, förklarar han.

Anders har varit involverad i projektet med de nya skolorna i ett tidigt skede och tycker det är kul att jobba i ett partneringsamarbete.

– Alla involverade bidrar med sin kunskap och kommer tillsammans fram till de smartaste lösningarna. Hjärnan är som ett russin efter en dag i projekteringsstudion, avslutar Anders med ett leende.

Skrivet av kommunikationsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-13