Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Den bästa skolan byggs tillsammans

Turen har kommit till att få en pratstund med Ulf Sönegård. Han är samordningsansvarig projektledare i arbetet med att bygga de två nya skolorna som ska stå klara i maj 2017. Det blir ett samtal som präglas av ord som många av oss inte förknippar med byggbranschen. Tillit, respekt och öppenhet.

Som konsumenter är vi vana vid att snickare och hantverkare i media ofta framställs som hala personer som är ute efter att skinna oss på pengar och utnyttja vår okunskap. Att bygga eller renovera ett hus där man gör sig beroende av ett gäng hantverkare är inte en process som alltid känns trygg och komfortabel.
Men i samtalet med Ulf blir det tidigt tydligt att relationen i en stor byggprocess ser helt annorlunda ut.

Tillsammans

Ulf Sönegård är en utav många projektledare i arbetet med att bygga två nya f-6 skolor. Han representerar byggherren, Mariestads kommun, och har det övergripande ansvaret för byggprocessen, formerna och genomförandet. Det är hans uppgift att svetsa samman ett lag där alla är experter på sitt område och där det finns arbetsmodeller för att driva processen framåt.

Arbetsformen i projektet kallas partnering (se separat artikel Partnering - en samverkansform i skolprojektet ). I ett partneringprojekt arbetar alla för en strukturerad samverkan och projektets bästa, oavsett vilken sida man representerar. Parterna består av Mariestads kommun, som är byggherre, och NCC som är byggentreprenör.

Ulf har lång erfarenhet av kommunala uppdragsgivare och byggprojekt i den här storleken och är trygg i sin roll. För att skapa struktur måste det finnas en person som i slutändan bestämmer och rapporterar, men besluten tas tillsammans. Det finns ingen prestige, menar han.

Hans styrka består i att skapa ett lag med rätt resurser på rätt ställe. Han har en ödmjuk inställning och poängterar att det alltid finns någon som är bättre på just sitt specifika område. Alla är delaktiga och har ett ansvar, man kan inte bara vara med utan att ta ansvar för sitt område, understryker han.

För att förtydliga byggprocessen börjar Ulf skissa på ett papper. Högst upp ritar han en sol som får symbolisera projektet - skolorna. Det är hela tiden fokus på det gemensamma projektet som alla inblandade parter arbetar mot tillsammans.

– Vi ska tillsammans skapa den bästa skolan för kommunen. Projektet står hela tiden i fokus och vi lägger bort särintressen och principer och tittar på vad vi kan göra för de pengar vi fått anslaget, så att de gagnar verksamheten och deras förutsättningar, säger Ulf.

Ärlighet Delaktighet Öppenhet

Samarbetet bygger mycket på att parterna har respekt för varandras roller. Honnörsord som ärlighet, delaktighet och öppenhet är ständigt återkommande, berättar Ulf.

– Det låter kanske inte som att de passar in, men orden är ett signum för byggbranschen. Vi måste ha stor tillit till varandra, fortsätter han.

Men Ulf understryker vikten av att orden ska efterlevas också. För att bli sanna måste de verkställas, fortsätter han. Bakom det ligger det jobb och pengar. Det ska göras produktionseffektivt, det ska jobbas och det ska sluta bra.

Alla underentreprenörer har genomgått en gedigen urvalsprocess där både kommunen som byggherre och NCC som entreprenör har haft lika mycket att säga till om. En aspekt av den öppna relationen är att byggherren ges full insyn i underentreprenörens ekonomi. Det finns verktyg för detta och på så sätt skapas tillit till varandra. Ärlighet, förmågan att leverera det man lovat är också aspekter som kontrolleras på olika sätt.

Två etapper

Efter årsskiftet är det dags att slutredovisa första etappen av arbetet. Då paketeras det arbete som genomförts, det vill säga arbetet med fokusgrupperna, workshops, framtagning av ritningar, kostnadsanalyser, arbetet med ytor och kvalité. Fas ett lägger grunden för att alla ska vara trygga i ekonomin och att verksamheten är nöjda med vad de fått. På vägen har det redan gjorts två stora avstämningar men det är efter slutredovisningen som projektet får det officiella klartecknet att köra vidare. Då går projektet in i fas två som är mer traditionell och fokuserar på själva byggandet och tidsplanen. Ulf berättar att hela idén bygger på att skolorna ska vara klara och börja användas samtidigt, så tid är en mycket viktig parameter.

En bra start
Kommunen har gjort en fantastisk resa, tycker Ulf. Man har visat politiskt mod och enats kring den här satsningen. Alla gör ett fantastiskt jobb och projekteringen har gått väldigt bra.

– NCC har kanonbra killar och tjejer som är med och bra underentreprenörer. Resan än så länge visar att vi har gjort rätt val, fortsätter Ulf.

Det märks tydligt när man lyssnar på Ulf att han nöjd med teamet han svetsat samman. Men respektfullt understryker han att de ännu inte är i mål.

– Starten är bra, förarbetet är kanon och vi har fått bra förutsättningar för att förvalta detta. Nu gäller det att knyta ihop säcken och se till att det blir lika bra som det känns. Att vi lyckas föra vidare den känslan till de färdiga skolorna.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-25