Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En glimt av Prismaskolan och Unicaskolan

Projektet med två nya skolor i västra Mariestad har pågått en längre tid och under onsdagskvällen den 27 januari var det dags för allmänhet och vårdnadshavare att få se 3D – ritningar och lyssna till de båda arkitekterna när de presenterade skolorna.

Bakgrund

I maj 2014 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att bygga två nya 2-parallelliga F-6 skolor. Skolorna kommer att ersätta Lockerud, Kronopark, Flitiga Lisan och Leksberg. De nyaskolorna ska stå klara i maj 2017. Placeringen för Prismaskolan kommer vara där Lockerudsskolans grusplan idag ligger och Unicaskolan kommer byggas där Hertigens förskola tidigare låg.

När höstterminen startade 2014 påbörjades arbetet med att ta fram underlag för utformandet av skolorna. Detta gjordes tillsammans med skolornas verksamheter. All personal på skolorna har varit delaktig och fokusgrupper med representanter från de berörda skolorna har regelbundet träffats under projektets gång.

Allt framtaget underlag lämnades över till arkitektbyråerna Liljewall och Contekton, som under våren knöts till de båda skolorna. Arkitekterna har tillsammans med fokusgrupperna arbetat i workshops med att ta fram skisser och ritningar. Arbetet har varit intensivt och tillsammans har många nya tankar formats och utifrån dessa har skolornas planlösningar tagits fram.

En gemensam resa

För att hitta de allra bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad valde kommunen att ingå ett partneringsamarbete med entreprenören NCC. En fördel med partnering är att verksamheten och fastighetsägaren är involverade genom hela processen. Skolorna byggs tillsammans med verksamheten som ska använda dem och resultatet blir skolor som är bättre anpassade för eleverna och personalen. Det är egentligen bara arkitekterna som arbetat med bara en skola. Alla andra funktioner i processen har varit gemensamma för de båda skolorna. Det har varit ett framgångsrikt arbrete att ta fram skolorna och arbetssättet har fått uppmärksamhet utifrån. Man har också med en relativt tight budget lyckats skapa skolor med bra kvalitet.

Bygget drar igång

Den 20 januari 2016 skrevs kontraktet för att starta byggnationen på av kommunens företrädare och NCC. Det är nu dags att sätta spaden i marken och börja bygga. Rivningsarbetet på Hertigen, där Unicaskolan ska byggas har redan startat och nästa vecka påbörjas bygget av Prismaskolan.

Presentation av skolorna

Under onsdagen den 27 januari hölls en presentation för allmänhet och vårdnadshavare för att visa hur de nya skolorna kommer att se ut. Utbildningschef Katarina Lindberg hälsade välkomna tillsammans med NCC. Catarina Dahlander som arbetar som verksamhetskoordinator berättadeom arbetet. Sen var det dags för Annette Wallin som ritat Prismaskolan och Madeleine Nordenknekt som ritat Unicaskolan att ta plats. Efter presentationerna hade den som ville möjlighet att testa ett par 3D–glasögon som gjorde att man sen kunde ”vandra” omkring i en virtuell datormodell av skolorna.

Skolorna

Trots två olika arkitektbyråer har de båda skolorna flera saker gemensamt. En av dem är att delar av fasaderna är randiga. På Prismaskolan har man slagit an på Vison 2030 och byggstenen ”Den stolta sjöstaden”. Man har då inspirerats av vass, stenar, sand och sjö. Ränderna på skolans gavlar symboliserar vass och färgerna går i grönt, gult och vitt. Långsidorna går i vitt och är mer nedtonade.

Unicaskolans fasad är också randig, men där har arkitekten inspirerats av trädstammar. Fasaden kommer vara av betong och gjuts i en specialgjord form. Det är ett hantverk i sig att få fram ränderna som är tredimensionella.

När man kliver in genom huvudentrén på båda skolorna kommer man direkt in i skolans nav som är en öppen entréhall med en stor gradäng/trappa, som sen övergår i matsal.

Istället för att ha separata lokaler för syslöjd, träslöjd och bild har man valt att ha en gemensam lokal, en ateljé. Här finns möjlighet för alla ämnen att samsas.

Skolorna delas upp i tre olika hemvister; årskurs F-1, 2-3 och 4-6. Varje hemvist har sitt eget kapprum och flexibla lokaler. Det möjliggör sammanslagning av klasser, enskilt arbete i grupprum/vrår och bra ytor för fritids när skolan är slut för dagen.

En stor skillnad mellan skolorna är miljön som omger dem. Prismaskolan har stora ytor med mycket grönområden. Unicaskolan är placerad i stadsmiljö med begränsade ytor att disponera. Där har arkitekten fått vända och vrida på huskroppen för att göra minsta möjliga påverkan på den intilliggande parken. Ambitionen är att parken ska fortsätta att nyttjas på samma sätt som idag.

Det finns hur mycket som helst att berätta från presentationen, men vi får lov att sluta här. Fortsätt gärna att läsa om hur projektet fortskrider. Det blir många intressant reportage från byggarbetsplatserna framöver!

På länkarna till respektive skola finns alla bilder från arkitekternas presentationer.

PrismaskolanPDF

UnicaskolanPDF

 

Skrivet av kommunikationsenheten.


Sidan senast uppdaterad: 2016-10-27