Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kick-off för nya arbetslag

Om lite drygt ett år, lagom till höstterminen 2017 slår Prisma- och Unicaskolan upp dörrarna för att välkomna eleverna till två helt nybyggda F-6- skolor. De må kännas som att det är långt dit, men kort efter årets skolavslutning träffades personalen på de båda skolorna för en kick-off.

Fyra skolor ska till höstterminen 2017 bli två och arbetet med att bygga två nya tvåparallelliga skolor i västra Mariestad pågår för fullt. På byggarbetsplatserna syns nu resta stommar till skolbyggnaderna som till sommaren 2017 ska stå klara.

Nya arbetslag

Personalen som i dag jobbar på Leksberg, Lockerud, Kronopark och Flitiga Lisans skolor har delats upp i nya arbetslag som ska jobba tillsammans på de nya skolorna. Rektorerna för skolorna har valt att blanda personal från alla skolor i de nya teamen. På det viset hoppas man att det ska bli lättare att skapa en ny verksamhet, kultur och nya arbetssätt. Med de nya arbetslagen vill de skapa en "vi känsla", en organisation där alla är starka tillsammans.

Kick-off

Personalen har länge varit delaktiga i arbetet med båda skolorna och den 14 juni var det dags att ses för en kick-off. Programmet för dagen var hemligt och det enda personalen visste var vart de skulle samlas för lunch.

Prismaskolans personal träffades i Alhagen och Unicaskolan passade på att njuta av lunchen ute i Universitetsparken på trädgårdsmästeriets fina innergård. Därefter bussades alla, Prismaskolan i en buss och Unicaskolan i en annan, ovetandes om vart, till två olika platser på Billingen där arbetslagen fick göra olika samarbetsövningar. Allt från att lägga pussel i storformat till att lära sig varandras och två anhörigas namn.

Kvällsmingel på Jubileumsteatern

Stämningen var på topp och dagen avslutades med en buffé på Karlsholme, Jubileumsteatern i den fina sommarkvällen. 

Nu väntar ett år där de nya arbetslagen ska lära känna varandra ännu bättre för att sedan välkomna Prisma- och Unicaskolans första elever.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-28