Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förväntansfulla politiker besökte nya skolorna

POlitiker på studiebesök på skolbygget

Utbildningsnämnden fick under gårdagens sammanträde en visning av Prisma- och Unicaskolan som ska stå klara under våren 2017.

Kommunikationsenheten hade nöjet att följa med den halvan av nämnden som skulle till Prismaskolan.

Vid grindarna in till bygget möttes vi av Kenneth Johansson som är platschef och Ulf Johansson som är projektledare. I ett konferensrum i barackerna på byggplatsen pratade Kenneth och Ulf om hur byggprocessen fortlöper och att de nu är inne i en intensiv fas. Utöver de 3,5 tjänstemän som finns på bygget är det varje dag cirka 35 personer som jobbar. Just nu jobbar de bland annat med att klä ytterväggarna med gips på insidan. 

Frida Elofsson, som vi skrivit om tidigare, är entreprenadingenjör och gav en 3D-presentation av hur huset kommer se ut när det är färdigt i maj 2017. Utbildningschef Katarina Lindberg och skolans rektor Emma Bohman var också med på visningen och informerade nämnden om hur verksamhetens arbete ser ut den kommande tiden.

Stort engagemang

Platschefen Kenneth berättade att han upplevt ett stort engagemang under byggprocessen och att det gedigna förarbetet som gjorts resulterat i att få ändringar gjorts under byggets gång, något som är mycket ovanligt i branschen.

En bidragande faktor till detta är enligt utbildningschef Katarina Lindberg att hon i hennes roll tillsammans med grundskolechefen och rektorerna har kunnat kommunicera en enad bild av vad man vill ha ut av bygget. Att personalen från skolorna tidigt varit aktiva i arbetet med att ta fram och forma verksamheten i de nya skolorna är också en stor bidragande faktor menar hon.

Höga förväntningar

När det är dags för byggjobbarna att ta rast passar vi på att få oss en rundtur inne i skolan.

Det är första gången som Emma Bohman, rektor på Prismaskolan får kliva in i skolan som hon tidigare bara sett på ritning, skisser och i 3D-verktyg. Hon berättar att hon var rädd att hon skulle uppleva den som mindre, men är glad över att den upplevs precis så luftig och ljus som hon hoppats.

Även utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson är positivt till hur skolan upplevs.

- Det känns jättebra och är verkligen en pedagogisk vinst för både elever och personal, säger Anette.

Vi fick också veta att de pelare som finns på utsidan av skolan inte har som funktion att stötta upp fasaden, utan ska föreställa vass när de sen målas i samband med att ytterfasaden kommer på plats. Arkitekten har nämligen inspirerats av sjöstaden Mariestad när hon utformat byggnaden.

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-28