Tilläggsbelopp skolor och förskolor

Tilläggsbelopp söks av huvudman för skolverksamhet. Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med omfattande behov av stöd. Tilläggsbelopp kan även sökas för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola för barn och elever med omfattande behov av stöd inom både kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp kan även sökas som ersättning för elever i grundskola, gymnasieskola eller anpassad grund-/gymnasieskola som ska erbjudas modersmålsundervisning. Du hittar länkar till tilläggsbeloppsansökan här på sidan under relaterad information.

Extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp är avsett för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov och avse extraordinära stödåtgärder.

Modersmålsundervisning

Tilläggsbelopp är även avsett att ge möjlighet till ersättning för elever i grundskola, gymnasieskola och anpassad grund-/gymnasieskola som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Sidan senast uppdaterad: