Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform som arbetar efter grundsärskolans läroplan i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan har egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Grundsärskolan ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.

Kommunens grundsärskola finns på Högelidsskolan och består idag av 5 grupper.

Anpassning efter behov

I grundsärskolan är våra elevgrupper oftast mindre än i grundskolan och undervisningen mycket anpassad till varje elevs förmåga och behov. Efter förmåga kan elever på särskolan även läsa efter grundskolans läroplan i ett eller flera ämnen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja.

På våra program får du lära dig att samarbeta och att med god service möta människor eftersom du kommer att behöva detta i ditt arbete.

Du får många möjligheter till att träna detta då vi arbetar med projekt ute i ”verkligheten” varvat med teori i klassrummet. Detta ska leda till att du hittar något som du skulle kunna tänka dig att praktisera inom under din utbildning och förhoppningsvis ge dig en sysselsättning efter dina fyra år i gymnasiesärskolan.

Kommunens gymnasiesärskola finns på Vadsbogymnasiet. Vi erbjuder följande program:

  • Individuella programmet
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Fastighet, anläggning och byggnation.

Du kan läsa mer om programmen på Vadsbogymnasiets webbplats. Länk hittar du här på sidan under Relaterad information.

Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunala vuxenutbildningen sedan 1 juli 2020 och är därmed ingen egen skolform längre.

Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Det finns två nivåer:

  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Undervisningen vänder sig till dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Särskild utbildning för vuxna är till för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Henrik Gullberg
Rektor
Telefon: 0501-75 53 05
E-post: Henrik Gullberg

Erika Sehlstedt
Biträdande Rektor
Telefon: 0501-75 52 69
E-post: Erika Sehlstedt

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Grundsärskolan Högelidsskolan

Särskild utbildning för vuxna (SUV)

​Gymnasiesärskolan Vadsbogymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.