Skolskjuts

Tidtabeller finns på sidorna under denna för de skolor som är berörda av skolskjuts. Under Relaterad information på denna sida hittar du viktiga telefonnummer till transportörerna som ansvarar för skolskjutsen.

Ansökan om skolskjuts

Beviljande av skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd till skolan sker per automatik och kräver ingen ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan/gymnasiesärskolan tas av ansvarig verksamhet och kräver inte heller någon ansökan.

Om du har valt en annan skola till ditt barn än den hen skulle ha blivit placerad i utifrån adress, frånsäger du dig rätten till skolskjuts för ditt barn. Bara om det inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen, kan skolskjuts i ett sådant fall beviljas. Eleven måste vara folkbokförd på den adress som du ansöker om skolskjuts ifrån. (Speciella regler gäller vid växelvis boende, läs mer om det under, ”Regler och riktlinjer för skolskjutsar”).

Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd kan ansöka på andra grunder. Dessa grunder är:

  • Trafiksäkerhet
  • Funktionsnedsättning
  • Växelvis boende
  • Annan särskild omständighet.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Ansökan görs via vår självserviceportal, se länk under Relaterad information här på sidan. Ansökan bör skickas in senast 1 maj för att hinna hanteras inför hösttermin.

Handläggningstid

Om fullständig ansökan lämnats in före 1 maj lämnas beslut i augusti före skolstart.

Regler och riktlinjer

Vill du veta mer om de regler som gäller för rätten till skolskjuts hittar du mer information till höger under rubriken Dokument, Regler och riktlinjer för skolskjutsar.

Skolkort

Skolkort delas ut av skolan vid läsårsstart till de som har beviljad skolskjuts.

Tidtabeller

Tidtabell Hasslerörs skola

Tidtabell Kvarnstenens skola Öppnas i nytt fönster.

Tidtabell Lyrestads skola

Tidtabell Prismaskolan

Tidtabell Tidavads skola

Tidtabell Torsö Skärgårdsskola

Tidtabell Ullervads skola

För information om tidtabeller och driftsstörningar för Västtrafik, se länkarna under Relaterad information här på sidan.Tidtabell för högstadie- och gymnasieelever hittar du på sidan Skolskjuts högstadium och gymnasium.

Anmäl händelse

Anser du att en händelse som uppstår i samband med skolskjutstransporten behöver komma till vår kännedom använd dokumentet "Rapportblad" som du hittar under Relaterad information Dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Skolskjuts

Kontakt transportörer

Västtrafik
0771-41 43 00
Västtrafik, Nobina Mariestad
0501-74 87 00
Västtrafik, Nobina Skövde
0500-40 61 00
Connect (fd Söne) buss i Mariestad
0501-700 40
Mariestads Taxi AB
0501-180 80

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Trafikläget Västtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västtrafiks tidtabell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skollagen skolskjuts - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolskjuts, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Regler och riktlinjer för skolskjuts Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Rutiner för skoltaxi Pdf, 210.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rapportblad