Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Här hittar du information om skolskjuts. Tidtabeller finns i fältet till vänster för de skolor som är berörda av skolskjuts. Till höger hittar du även viktiga telefonnummer till transportörerna som ansvarar för skolskjutsen.

Vem har rätt till skolskjuts?

Beviljande av skolskjutsar utifrån villkoren om färdvägens längd sker per automatik via kommunens administrativa system och kräver ingen särskild ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan/gymnasiesärskolan tas av ansvarig verksamhet och kräver inte heller någon särskild ansökan.

Om du har valt en annan skola än den du annars skulle ha blivit placerad i, frånsäger du dig rätten till skolskjuts. Bara om det inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen, beviljas skolskjuts efter ansökan.

Du måste vara folkbokförd på den adress som du ansöker om skolskjuts ifrån. (Speciella regler gäller vid växelvis boende, läs mer om det under, ”Regler och riktlinjer för skolskjutsar”).

Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd och önskar åberopa trafiksäkerhet, funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet skall inkomma med särskild ansökan om skolskjuts. Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Det finns blanketter till höger på sidan som du kan fylla i och skicka in till oss. Ansökan ska skickas in senast 1 maj.

Handläggningstid

Om fullständig ansökan lämnats in före 1 maj lämnas beslut i augusti före skolstart.

Regler och riktlinjer

Vill du veta mer om de regler som gäller för rätten till skolskjuts hittar du mer information till höger under rubriken Dokument: Regler och riktlinjer för skolskjutsar.

Skolkort

Skolkort delas ut av skolan vid läsårsstart.

Tidtabeller

För information om tidtabeller och driftsstörningar för Västtrafik, se länkarna under Relaterad information här på sidan.

Anmäl händelse

Anser du att en händelse som uppstår i samband med skolskjutstransporten behöver komma till vår kännedom använd dokumentet "Rapportblad" som du hittar under Relaterad information Dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16

Relaterad information

Kontakt

Monica Lalli
Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Monica Lalli

Telefontider:
Måndag, Onsdag och Torsdag: 07.30-11.30

Kontakt transportörer

Västtrafik
0771-41 43 00
Västtrafik, Nobina Mariestad
0501-74 87 00
Västtrafik, Nobina Skövde
0500-40 61 00
Söne buss i Mariestad
0501-700 40
Mariestads Taxi AB
0501-180 80

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Trafikläget Västtrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västtrafiks tidtabelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolskjuts, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Regler och riktlinjer för skolskjutsPDF
Infoblad SkolskjutsPDF
Rutiner för skoltaxiPDF
RapportbladPDF