Skolskjuts Hasslerörs skola

Elever som åker med skolskjuts till Hasslerörs skola åker med kommunens upphandlade bussar, Söne buss, och reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.  

Intur

Söne 701:  Bygården - Tångeberg - Hassletorp - Hasslerörs skola Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 702: Brodderud - Backen - Hasslerörs skola Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 511: Torsö - Sundsören  - Berga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    
Västtrafik 502: Sjötorp - Lindesberg - Sleven - Örvallsbro - Fåleberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtur tidigt

Söne 703: Högelidsskolan - Hasslerörs skola - Västeräng - Färed Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 704: Hasslerörs skola - Berga - Backen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 511: Berga - Sundsören - Torsö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtur sent

Söne 705: Hasslerörs skola - Bygården - Hassletorp Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 706: (måndag - torsdag) Hasslerörs skola - Berga - Backen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 511: Berga Sundsören Torsö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 502: Örvallsbro - Sleven - Lindesberg - Sjötorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.