Skolskjuts Lyrestads skola

Elever som åker med skolskjuts till Lyrestads skola åker med kommunens upphandlade bussar som körs av Söne buss.   

Intur

Söne 602: Lagmansboda - Kåhult - SlättevallaPDF
Söne 603: Sjötorp - Lyrestads skolaPDF
Söne 604: Solberga - Böckersboda - Lyrestads skolaPDF

Hemtur tidigt

Söne 606: Slättevalla - SjötorpPDF
Söne 607: Guntorp - Böckersboda - KåhultPDF

Hemtur sent

Söne 608 (måndag-torsdag): Slättevalla - SjötorpPDF
Söne 609 (måndag-torsdag): Bygården - KåhultPDF

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.