Skolskjuts Prismaskolan

Elever som åker med skolskjuts till Prismaskolan åker med kommunens upphandlade bussar som körs av Söne buss. Något busskort behövs inte.   

Intur

Söne 101: Sjöängsgården - Hamrumskorset - Karleby - Prismaskolan - Tunaholmsskolan Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemtur tidigt

Söne 102: Prismaskolan - Sjöängen - Svintorp - Karleby - Leksbergsskola Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemtur sent

Söne 103: Prismaskolan - Sjöängen - Svintorp - Karleby - Leksbergs skola Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.