Skolskjuts Tidavads skola

Elever som åker skolskjuts till Tidavads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Söne buss, och/eller med reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.  

Intur

Söne 301: Stora Ek - Boterstena - Styrud - Låstad - SlättängPDF
Söne 302: Långgatan - Ekby - Ribbenås - RörPDF

Hemtur tidigt

Söne 304: Slättäng - Låstad - Styrud - Botersten - Stora EkPDF
Söne 305: Ribbenås - LånggatanPDF
Västtrafik 510: Frölunda - Odensåker - Rörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemtur sent

Söne 306: (måndag - torsdag) Tidavad - Styrud - Stora EkPDF
Västtrafik 510: Frölunda - Odensåker - Rör - Ekby - Utbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.