Skolskjuts Ullervads skola

Elever som åker skolskjuts till Ullervads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Söne buss, och/eller reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.  

Intur

Söne 201: Högelidsskolan - Prebende - Johannesberg Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 202: Bengtstorp  - Jula - Segerstad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 515: Boterstena - Ek - Rörsås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtur tidigt

Söne 203: Rörsås Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 204: Jula - Rösslingen - Bengtstorp Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemtur sent
Söne 205: Rörsås - Mariaskolan - Johannesberg Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Söne 206: Bengtstorp - Jula - Karlsro Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.