Skolskjuts Ullervads skola

Elever som åker skolskjuts till Ullervads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Connect buss, och/eller reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.  

Intur

Connect 201: Högelidsskolan - Prebende - Johannesberg Pdf, 459.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Connect 202: Bengtstorp  - Jula - Segerstad Pdf, 488.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Västtrafik 515: Boterstena - Ek - Rörsås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtur tidigt

Connect 203: Rörsås Pdf, 501.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Connect 204: Bengtstorp - Rösslingen - Jula Pdf, 479.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemtur sent
Connect 205: Rörsås - Mariaskolan - Johannesberg Pdf, 496.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Connect 206: Bengtstorp - Jula - Karlsro Pdf, 434.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.