Skolskjuts särskola

Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan tas av ansvarig verksamhet. Kommunens skolskjutshandläggare samordnar dessa resor.

Skolskjuts för elever i särskolan sker med taxifordon (Mariestads Taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Connect buss) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

För mer information om regleringen kring skolskjuts, se "Regler och riktlinjer för skolskjutsar" under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Skolskjuts

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Rutiner skoltaxi Pdf, 210.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Regler och riktlinjer för skolskjutsar Pdf, 356.1 kB, öppnas i nytt fönster.