Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts särskola

Beslut om rätt till skolskjuts enligt kommunens regler och riktlinjer för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan med särskilda behov tas av ansvarig verksamhet. Kommunens skolskjutshandläggare samordnar dessa resor.

Skolskjuts för elever i särskolan sker med taxifordon (Mariestads Taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Söne buss) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

För mer information om regleringen kring skolskjuts, se "Regler och riktlinjer för skolskjutsar" till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-07

Relaterad information

Kontakt

Monica Lalli
Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Monica Lalli

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Rutiner skoltaxiPDF
Regler och riktlinjer för skolskjutsarPDF