Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts särskola

Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan tas av ansvarig verksamhet. Kommunens skolskjutshandläggare samordnar dessa resor.

Skolskjuts för elever i särskolan sker med taxifordon (Mariestads Taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Söne buss) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

För mer information om regleringen kring skolskjuts, se "Regler och riktlinjer för skolskjutsar" under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-31 07.49

Relaterad information

Kontakt

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Skolskjuts

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Rutiner skoltaxiPDF
Regler och riktlinjer för skolskjutsarPDF