Skolskjuts särskola

Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan tas av den skola som barnet går på. Ansäk via länken under Relaterad information på denna sida.

Skolskjuts för elever i särskolan sker med taxifordon (Mariestads Taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Connect bus) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

För mer information om regler kring skolskjuts, se "Regler och riktlinjer för skolskjutsar" under Relaterad information här på sidan.