Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med studieplanering, ämnesval eller andra frågor som rör dina studier på vuxenutbildning i Mariestad.

Du kan också få information om behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt diskutera dina personliga tankar om framtida studier/yrkesval.

Möte med studie- och yrkesvägledare

När du ansöker till Vuxenutbildning Mariestad bokar du en tid hos studie-och yrkesvägledare för att tillsammans göra en individuell studieplanering. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina studier.

Inga fysiska möten med anledning av coronaviruset

Studie- och yrkesvägledaren arbetar som vanligt men tar inte emot fysiska besök. Detta för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Välkommen att ringa eller skicka e-post. Du hittar kontaktuppgifterna under Relaterad information på den här sidan.

Observera att vi inte kan ta emot några obokade besök!

Allmänna kurser gymnasial nivå, Grundläggande kurser

Kontakta: Anders Persson, studievägledare

Specifika frågor kring Vård- och omsorg

Kontakta: Jenny Gunnarsson

Undervisning i svenska för invandrare (SFI)

Kontakta: Karin Westelius Stöckel

Särskild utbildning för vuxna (SUV)

Kontakta: Urban Tengman, studievägledare