Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med studieplanering, ämnesval eller andra frågor som rör dina studier.

Du kan också få information om behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt diskutera dina personliga tankar om framtida studier/yrkesval. Kontakta studie- och yrkesvägledare via telefon eller e-post. Du kan även boka tid för möte vid behov.