Vård- och omsorgsutbildning

Vi erbjuder dig som vill jobba inom vård och omsorg en gymnasial utbildning. Du får de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg och psykiatri.

Till dig som fått antagningsbesked

Information om upprop har skickats ut via vanlig post. Om du inte fått information om upprop är det viktigt att du kontaktar Jenny Gunnarsson.

Ansökan och kursstart

Du ansöker till våra kurser genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten som finns under Relaterad information på sidan. Därefter kan du ta en kontakt med studie- och yrkesvägledare via mail eller telefon. Till ansökan måste du bifoga kopior på tidigare betyg.

I nuläget tar studie- och yrkesvägledarna inte emot fysiska besök på grund av rådande situation med coronaviruset, men håller tät kontakt med elever via telefon, e-post eller videosamtal.

Utbildningen startar två gånger per år (januari och augusti).

  • Kursstart januari – sista ansökningsdag 15 november.
  • Kursstart augusti – sista ansökningsdag 15 maj.

Kursupplägget för hela Vård- och omsorgsutbildningen är under förändring. Vi uppdaterar med ny information så fort det är beslutat av skolverket.

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper. Rekommenderade förkunskaper är godkänt betyg i samhällskunskap grund eller motsvarande kunskaper, men det är inget krav.

Studera som lärling (kursstart januari 2021)

Du kan läsa vård- och omsorgsutbildningen som lärling. Det innebär att minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats. Du är på arbetsplatsen tre dagar i veckan och i skolan två dagar i veckan. Den sista terminen läser du din fördjupning tillsammans med de andra studerande. Utbildningen ger dig en ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.

Om du inte har läst Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 kan du läsa till
dem. Kurserna krävs för att du ska få ut diplomet från Vård- och omsorgscollege och vara anställningsbar.

Utbildningens längd

Du läser vanligtvis under tre terminer. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på dina förkunskaper och erfarenheter. Det finns möjlighet att validera, det vill säga räkna in, kurser som du tidigare läst. För anställningsbarhet och diplom från Vård-och omsorgscollege krävs att du har godkända betyg i kursen Svenska 1 (Svenska som andraspråk 1) eller motsvarande samt Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kurs.

Studera skolförlagt

Den skolförlagda utbildningen innehåller lektioner, externa föreläsare, praktiskt lärande och studiebesök. Det finns möjlighet att ha en individuell studiegång. Din tidigare erfarenhet, studier, språkförmåga och anställning avgör din studiegång. Skolan använder sig av en webbaserad lärplattform där du som elev loggar in och tar del av information, lämnar in uppgifter och kommunicerar med lärare.

Du får 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.