Kontaktlista lärare Vård- och omsorgsutbildningen

Arbetslagsledare och APL-ansvarig
Malin Eriksson
Telefon: 0501- 75 56 73
E-post: malin.a.eriksson@mariestad.se

Lärare
Isabella Rosell
E-post: isabella.rosell@mariestad.se

Jenny Gunnarsson
E-post: jenny.gunnarsson@mariestad.se

Lovisa Käll
E-post: lovisa.kall@mariestad.se

Anna-Karin Beiron
E-post: anna-karin.beiron@mariestad.se

Anna Andersson
E-post: anna.andersson@mariestad.se

Anne-Marie Svantesson
E-post: ann-marie.svantesson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: