Kurser inom vård- och omsorgsutbildningen

 • Anatomi och fysiologi 1, 50p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100p
 • Hälso- och sjukvård1, 100p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100p
 • Omvårdnad 1, 100p
 • Omvårdnad 2, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykiatri 2, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Social omsorg 1, 100p
 • Social omsorg 2, 100p
 • Svenska A/1, 100p
 • Vård och omsorg, specialisering, 100p

Sidan senast uppdaterad: