Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bygga och bo

Kartexempel på hur det ser ut i Projektkartan

Digitala karttjänster

På vår sida Digitala karttjänter finns flera olika praktiska tjänster. Du kan tillexempel se vilka arbeten som pågår på våra gator, gå in och titta på hur detaljplanen ser ut för ditt bostadsområde eller se var det finns återvinningsstationer.

Hitta snabbt

  • Undantag från krav på bygglov för solcellspaneler och solfångare

    Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler.
  • Inventering av kulturhistorisk bebyggelse fortsätter

    Nu fortsätter inventeringen av bebyggelsen i Mariestad. Arbetet ingår i ett kulturmiljöprogram som påbörjades 2017, är en del av kommunens nya översiktsplan och sker med stöd från Länsstyrelsen Västra Götaland.
  • E-tjänst bygglov

    Nu är det bekvämare och säkrare för dig som bor i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun att ansöka om och följa ditt bygglov. I den e-tjänsten Mittbygge finns både information och handledning för hur bygglovsprocessen går till och en digital a...

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan