Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Inom vissa områden kan särskilda restriktioner gälla. För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan/ansökan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar
Grannar bör också informeras inför anläggandet eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar

Krav vid installation och borrning
Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer krav på att installationer ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -07.
Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det vill säga det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas hand om, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Miljösanktionsavgift
Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för Miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning av detta.

Mer än 10 kg köldmedium
Om din värmepumpanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering. Det är viktigt att du följer dessa regler och håller dig informerad om bland annat den nya förordningen som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Anmälan om inrättande av värmepumpanläggningPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun