Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Hälsorisker

Kunskapen om radonets hälsorisker i inom-husmiljön har förbättrats under senare år. I dag beräknas cirka 400 fall av lungcancer per år vara orsakade av radon inomhus. Radon tillsammans med tobaksrök ökar markant risken för lungcancer och 350 av de 400 fallen är rökare. Rökning ensamt är den vanligaste orsaken till lungcancer och cirka 2 200 fall per år, av totalt cirka 2 800, beror på endast rökning. De återstående cirka 200 fallen beror på andra faktorer än rökning eller radon.

Förekomst

Nästan all mark innehåller radon, som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är byggnadsmaterial eller dricksvatten (främst från bergborrade brunnar). Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Vanliga åtgärder är att installera en radonsug eller förbättra ventilationen.

Ansvaret

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.

Riktvärden

Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Socialstyrelsen har därför fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³.

Om du vill mäta

Information om vem du kan kontakta om du vill mäta radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten finns på "Radonguiden" se länk under Länkar här på sidan.

Åtgärder

Att sänka inomhusnivåerna till under riktvärdet är en viktig åtgärd för att nå det av riksdagen fastställda delmålet för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö":
Radonhalten ska understiga 200 Bq/m³ i alla bostäder år 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Radonguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun