Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Marklov

Inom vissa område måste du söka marklov om du vill fylla ut (eller schakta ur) delar av en tomt så att marknivån ändras mer än 50 centimeter.

Schaktning och fyllning som är förberedelser för byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet. Om du inte har redovisat hur den färdiga marken ska se ut i bygglovet, kan det behövas ett separat marklov för till exempel grävning och utfyllnad innan byggnadsarbeten får påbörjas.

På vissa ställen krävs marklov för trädfällning och skogsplantering. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta Verksamhet miljö och bygg.

Viktigt att veta:

  • Utfyllnader eller stödmurar får inte orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn.
  • Urschaktningar eller utfyllnader får aldrig innebära risk för ras eller sättningar.
  • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska alltid undvikas.
  • Schaktningar för anläggande av nya "skaftvägar" (i samband med tomtdelning) kräver också marklov.
  • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna. Detta ska göras på ett väl fungerande sätt. Utfyllnader bör alltså helst inte göras ända fram till tomtgränsen. Om du vill fylla ut ända fram till gräns eller bygga en stödmur mindre än 50 centimeter hög, måste du komma överens med den berörda grannen. Det gäller både en egen utfyllnad/mur och gemensam utfyllnad/mur.

Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att utföra markåtgärder utan att ha nödvändigt tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Blankett finner du under Relaterad information - Blanketter, här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Blankett för ansökan marklov och anmälan av kontrollansvarigöppnas i nytt fönster

Länkar

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun