Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Kommunens fastighetsägare ska lämna uppgifter till lägenhetsregistret.

Registret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Det nationella lägenhetsregistret, som kommunen ansvarar för, ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

I registret måste det finnas en fastställd adress till bostäderna. Det är kommunen som fastställer adresser och som ständigt håller registret aktuellt. Fastighetsägarna är skyldiga att rapportera alla förändringar i sitt lägenhetsbestånd till kommunen och förändringar i adresserna till bostäderna. Detta görs på blankett. Se länk hör på sidan.

Tillgång till uppgifterna i registret

Allmänheten kan ta del av uppgifterna i lägenhetsregistret enligt offentlighetsprincipen.

Frågor om lägenhetsnummer

Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns. Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen. Det går också att få en ny förteckning via Lantmäteriet, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Göran Persson
Kart- och mätchef
Telefon: 0501-75 61 31
E-post: Göran Persson

Camilla Pärleborn
Gis-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Blanketter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun