Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tomtkö

När du vill anmäla dig till tomtkön fyller du i blanketten Ansökan och bestämmelser tomtkö och betalar 1000 kronor i depositionsavgift. Kommunens bankgironummer är 5726-3840. Märk inbetalningen "avser tomtköavgift". Glöm inte att skriva namn och adress.

Som anmälningsdatum räknas den dag då depositionsavgift och fullständigt ifylld ansökan kommit kommunen tillhanda. Fördelning av tomter sker i turordning efter anmälningsdatum.

Läs gärna om våra lediga tomter på vår hemsida www.drömlägemariestad. Se länk under Relaterad information här på sidan.


Ange personnummer på följande sätt xxxxxx-xxxx
Personuppgifter
Personuppgifter
Jag/vi är intresserade av tomt inom tätorterna
Jag/vi är intresserade av tomt inom tätorterna
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-20

Relaterad information

Kontakt

Karin Ögge
Kundansvarig mark och exploatering
Telefon: 0501-75 50 29
E-post: Karin Ögge

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Drömläge Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Anmälan och bestämmelser tomtköPDF