Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 10 oktober 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om höjning av Mariestad kommuns taxa för vatten och avlopp.

Enligt beslut höjs brukningsavgifterna med 3,3%. Brukningsavgifterna omfattar fast avgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, dagvattenavgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Anläggningsavgifterna höjs med 35%. Anläggningsavgift tas ut vid nyanläggning eller förändring av en vatten och avloppservis.

Den ändrade taxan gäller från och med den 1 januari 2018.

VA-taxa från den 1 januari 2018PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07